Minoritský klášter založil mezi lety 1234 - 1247 staroboleslavský probošt Tobiáš z Benešova. Klášter byl v roce 1420 společně s celým městem vypálen husity. K úplnému zničení budov došlo až ve třicetileté válce. Zachoval se pouze zbytek pětibokého kněžiště se dvěma hrotitými okny a zbytky kružeb.Ve čtvrti "Na Karlově", kde zřícenina klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie stojí, je nejstarší osídlení doloženo již na přelomu 11. - 12. století.Více informací naleznete na www.benesov-city.cz .