Královéhradecký kraj Adršpach Adršpachské skály

Adršpašské skály se nacházejí poblíž obce Aršpach v okrese Náchod. Spolu s Teplickými skalami tvoří komplex Adršpašsko-teplických skal, který je vůbec největším skalním městem v celé střední Evropě. Od Teplických skal je odděluje kaňon Vlčí rokle. Skalní věže v Adršpašských skalách dosahují výšky až 90 metrů a kromě nich zde můžete vidět například i dvě jezírka či vodopád. Vstup do skal je v místní části Dolní Adršpach u informačního střediska vedle železniční stanice Adršpach nebo u hotelu Lesní zátiší. Pro turisty je připraven okruh dlouhý 4 kilometry, který vede po zelené turistické značce. Na některá místa Adršpašských skal se však dostanete pouze po žebřících.

V historických dobách byly Adršpašské skály zarostlé bujnou vegetací a lidé se sem až do 17. století báli vstupovat. Pouze ve válečných obdobích sloužily jako dočasný úkryt. První turisté začali do skal přicházet v 18. století, impulzem ke zpřístupnění byl zejména velký požár, který odhalil skální útvary. Většina z nich tak byla pojmenována právě již v 18. století.

Na cestě po turistickém okruhu narazíte poměrně brzy na jeden z nejhezčích útvarů nazvaný Džbán, jehož ucho má tvar delfína. Další velmi zajímavou skálou je Homole cukru, která stojí na špičce až vzniká dojem, že brzy spadne. Poté narazíte např. v úzkém průchodu na gotickou branku, jež se objevila také v řadě pohádek. Dále uvidíte třeba Sloní náměstí, které je opravdu plné chobotů.

Později narazíte na odbočku k Velkému vodopádu, kam se dostanete po schodišti z roku 1820. Před vodopádem má bustu Johann Wolfgang Goethe, který Adršpašské skály navštívil v roce 1790. Následně se po strmých žebřících dostanete k jedné z největších atrakcí skal, romantickému Jezírku, po němž je možné se povozit v pramici s převozníkem. Na další cestě pak uvidíte nejvyšší a snad i nejkrásnější skalní sousoší Milenci a projdete uzonkou soutěskou Myší díra. Celý okruh uzavírá Skalní ozvěna, která byla v minulosti oživována střílením z moždíře a hrou na lesní rohy. Nakonec pak můžete ještě odbočit na modře značený okruh kolem zaplavené pískovny, na které si lze také vypůjčit loďku.