Pardubický kraj Žumberk (okres Chrudim) Socha sv. Jana Nepomuckého