ČR Jihočeský kraj Šumava Ktišský rybník
Příroda 7004
Ktišský rybník