ČR Jihočeský kraj Šumava Ktišský rybník
Příroda 6623
Ktišský rybník