ČR Jihomoravský kraj Strážnice Skanzen Strážnice Kovárna
4523