Gal Vihariya Polonnaruwa
Gal Potha Polonnaruwa
Kumara Pokuna Polonnaruwa
Stupa Polonnaruwa
Royal Court Polonnaruwa
Hetadage Polonnaruwa
Watadage Polonnaruwa