Španělsko Karma Guen Kalachakra Stupa

Kalachakra stupa symbolizuje univerzální mír a jednotu mezi různými lidmi. Má velkou ochrannou moc a přináší soucit, lásku a štěstí, sociální, duchovní a fyzickou pohodu, bez ohledu na národnosti nebo náboženské víry. Tento typ stupy je velmi vzácný: je pouze pět Kalachkra stup po celém světě. Tato byla první postavená na Západě.