Slovensko Komárno Námestie generála Klapku

Námestie generála Klapku

GPS: 18°7'45.8958"N, 47°45'26.1522"E
Nádvorie Európy (2) 0.07 km