ČR Jihomoravský kraj Šatov Znojmo Znovín Výhled na vinici Šobes
26873