ČR Jihomoravský kraj Šatov Znojmo Znovín Staré vinice v Havraníkách
9660