Praha Staré Město Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář