ČR Praha Nusle Základní a mateřská škola Mendíků+420 261 214 006www.zsmendiku.cz
Základní školy 416
Mendíků 1/1000, 140 00 Praha 4