ČR Praha Nové Město Slovanský dům+420 221 451 380www.slovanskydum.cz
Nákupní centra 198
Na Příkopě 22, 110 00 Nové Město