ČR Praha Chodov Veterina DONOVALSKÁ+420 222 946 014www.veterinadonovalska.cz
Veterinární kliniky 247
Donovalská 1659/32, 149 00 Praha 11-Chodov