ČR Středočeský kraj Poděbrady Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II+420 314 314 920www.soupdy.cz
Střední školy a gymnázia 414
413/II, Dr. Beneše, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady