Národopisné muzeum Plzeňska

  • Biedermayer a interiér 60. let 19. stol. - Národopisné muzeum Plzeňska - Plzeň

  • Dvůr Chotěšovského domu - Národopisné muzeum Plzeňska - Plzeň

  • Lidové světnice - Národopisné muzeum Plzeňska - Plzeň

  • Lidové kroje Plzeňska - Národopisné muzeum Plzeňska - Plzeň

  • Barokní pokoj a ložnice - Národopisné muzeum Plzeňska - Plzeň

Kategorie: Muzea

Národopisné muzeum Plzeňska, dnes součást Západočeského muzea v Plzni, vznikalo postupně od roku 1911. V současné době obsahuje muzejní fond více než 76 000 sbírkových předmětů, dokumentujících život v Plzni od středověku po současnost. Expozice, umístěná v Chotěšovském a Gerlachovském domě, představuje vývojové řady měšťanských interiérů od r. 1500 do 1. třetiny 20. stol., originální černé kuchyně z poč. 19. stol. a venkovské světnice z Plzeňska. V Gerlachovském domě se rovněž nachází expozice secesní lékárny. Chotěšovský dům se může pochlubit jedinou renesanční nádvorní loggií v Plzni.

Sdílejte nás