ČR Jihočeský kraj Písek Děkanský kostel Narození Panny Marie Písek Před kostelem
11321