Německo Mnichov Odeonsplatz

Odeonsplatz

GPS: 11°34'38.48952"N, 48°8'31.227"E
Munich Frauenkirche 0.49 km