Historické středověké jádro města bylo již v roce 1952 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Na náměstí vyniká nad ostatními domy renesanční sgrafitový dům U Rytířů. Prostor oživuje monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice, kašna se sochou Pomony i kanovnické domy a radnice.