ČR Královéhradecký kraj Kuks Zámek Kuks Nádvoří
Nádvoří 11633