ČR Jihomoravský kraj Křtiny Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách Nádvoří
Nádvoří 6852