ČR Jihočeský kraj Jelení Schwarzenberský plavební kanál
9190