Svět Jeruzalém Chrámová Hora III.
13763
Na levo od Skalního chrámů je Řetežový chrám, na pravo pak Chrám Povýšení.