Izrael Jeruzalém Chrámová Hora III.
Na levo od Skalního chrámů je Řetežový chrám, na pravo pak Chrám Povýšení.