Izrael Jeruzalém Chrámová hora (2)

Pohled na Skalní chrám. Na druhé straně pod obloukem Mešita al-Aksa.