Indie Váránasí Zadní uličky v noci

Zadní uličky v noci

GPS: 83°0'50.49252"N, 25°18'57.53268"E
Sarnáth 7.28 km Scindia Ghat 0.47 km Tkalcovská dílna 4.03 km