Jihomoravský kraj Hrádek (okres Znojmo) Otevřený prostor obytné zástavby

Otevřený prostor obytné zástavby

GPS: 16°16'41.31012"N, 48°46'25.29012"E
Věžový vodojem, Borotice 9.36 km Obecní úřad 0.71 km