Renesanční radnice na náměstí je ozdobena dvojicí obrů ke kterým se váže pověst. Obři, pekař a řezník, za dávných časů žili v lesích v okolí města. Když dostali hlad chodívali do města krást jídlo a loupit dobytek. A protože je nemohli obyvatelé zastavit, domluvili se a namazali nad večerem hradby smolou. Když pak obři hradby přelézali, přilepili se. A lidé obry chytili a na památku je umístili na budovu radnice.