ČR Jihočeský kraj Český Krumlov Státní hrad a zámek Český Krumlov Třetí zámecké nádvoří
Nádvoří 8183