ČR Královéhradecký kraj Broumov Nádvoří kláštera - vstup do kostela
Nádvoří 10936