Želiv

  • Kostel - vstup - Klášter Želiv - Želiv

  • Presbytář - Klášter Želiv - Želiv

  • Schodiště v Opatství - Klášter Želiv - Želiv

  • Restaurace - Klášter Želiv - Želiv

  • Ambity - Klášter Želiv - Želiv

Region: Vysočina

Virtuální prohlídky

Sdílejte nás