Klášter Premonstrátů v Teplé

  • Kapitulní síň - Klášter Premonstrátů v Teplé - Teplá

  • Hroznatova kaple - Klášter Premonstrátů v Teplé - Teplá

  • Hlavní loď kostela - Klášter Premonstrátů v Teplé - Teplá

  • Nádvoří kláštera - Klášter Premonstrátů v Teplé - Teplá

  • Oltář - Klášter Premonstrátů v Teplé - Teplá

Kategorie: Kláštery

Sdílejte nás