Příbram

  • Strojovna Anenského dolu s parním těžním strojem Breitfeld & Daněk z roku 1914 - Hornické muzeum Příbram - Příbram

  • Vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov - Hornické muzeum Příbram - Příbram

  • Cáchovna Anenského dolu s expozicí Úpravnictví a hutnictví v příbramském revíru - Hornické muzeum Příbram - Příbram

  • Strojovna Ševčinského dolu s expozicí Světový význam březohorského revíru v 19. století - Hornické muzeum Příbram - Příbram

  • Důl Anna - vodní patro (Wasserlauf) - Hornické muzeum Příbram - Příbram

Virtuální prohlídky

Sdílejte nás