Příbram

  • Památník Vojna u Příbrami - Příbram

  • Důlní technika na odvalu Ševčinské šachty - Hornické muzeum Příbram - Příbram

  • Strojovna Ševčinského dolu s expozicí Světový význam březohorského revíru v 19. století - Hornické muzeum Příbram - Příbram

  • Cáchovna Anenského dolu s expozicí Úpravnictví a hutnictví v příbramském revíru - Hornické muzeum Příbram - Příbram

  • Svatováclavský dub - Svatá Hora u Příbrami - Příbram

Virtuální prohlídky

Sdílejte nás