Domov pro seniory Zvonková

  • Pokoj - Domov pro seniory Zvonková - Vršovice

  • Recepce - Domov pro seniory Zvonková - Vršovice

  • Kuchyňka - Domov pro seniory Zvonková - Vršovice

  • Zahrada - Domov pro seniory Zvonková - Vršovice

  • Koupelna - Domov pro seniory Zvonková - Vršovice

Kategorie: Zdravotnictví

Sdílejte nás