Hradčany

  • Zahrada Bílkovy vily - Hradčany

  • Zámecké schody - Hradčany

  • Hartigovská zahrada - Pražský Hrad - Hradčany

  • Altán (2) - Zahrada Na Valech - Pražský Hrad - Hradčany

  • Kostel Panny Marie Andělské na Hradčanech - Hradčany

Historie Prahy začíná zrodem Hradu, který v 9. století zbudoval kníže Bořivoj. Díky výhodné poloze vysoko nad Vltavou se brzy stal centrem země ovládané Přemyslovci. V prostoru obehnaném hradbami vyrostly palác, tři kostely a klášter. V r. 1320 bylo na předhradí založeno město zvané Hradčany. Hrad byl několikrát přestavován, zejména za vlády Karla IV. a Vladislava Jagellonského. Po katastrofálním požáru roku 1541 dostaly budovy renesancí vzhled a hrad pak prožíval období kulturního rozkvětu za Rudolfa II. Pozdější Habsburkové měli panovnický dvůr ve Vídni a Hrad využívali jen příležitostně. V r. 1918 se stal sídlem prezidenta republiky.

Virtuální prohlídky

Sdílejte nás