Městské sady

  • Mlýnská strouha - Městské sady - Plzeň

  • Smetanovy sady (4) - Městské sady - Plzeň

  • Kopeckého sady (2) - Městské sady - Plzeň

  • Park za hotelem Courtyard - Městské sady - Plzeň

  • Šafaříkovy sady - Městské sady - Plzeň

Historické centrum Plzně je ze tří čtvrtin obklopeno pásem sadů, které vznikaly od samého počátku 19. století na místech zbouraných městských hradeb a zasypaného vodního příkopu. V prostředí vzrostlých stromů a zajímavých parkových úprav jsou ve Smetanových, Kopeckého, Šafaříkových a Křižíkových sadech umístěny sochy a pomníky připomínající významné osobnosti města.

Sdílejte nás