Hasičské muzeum

  • Expozice - Dýchací technika - Hasičské muzeum - Ostrava

  • Expozice - Ukázka spolupráce IZS při dopravní nehodě - Hasičské muzeum - Ostrava

  • Expozice - Vývoj hasičství - Hasičské muzeum - Ostrava

  • Expozice - Záchranáři - Hasičské muzeum - Ostrava

  • Projekční místnost - Hasičské muzeum - Ostrava

Kategorie: Muzea

Hasičské muzeum v Ostravě sídlí v krásné secesní budově v městské části Přívoz. Budova z roku 1905 sloužila sboru dobrovolných hasičů až do roku 1980, kdy byl sbor rozpuštěn. Objekt byl pak užíván Městskou inspekcí požární ochrany v Ostravě pod názvem „Kabinet požární ochrany“ a sloužil především jako školicí středisko k pořádání seminářů, školení a dalších akcí s požární tematikou. Právě do tohoto období se datuje vznik první expozice historických technických prostředků a dokumentů. V roce 2004 po rozsáhlé rekonstrukci bylo muzeum slavnostně otevřeno. Poutavé expozice hasičské techniky, vývoje hasičství, ukázky modelových situací či videoprojekce filmů a dokumentů, přibližující práci hasičů lákají širokou veřejnost.

http://muzeum.hzsmsk.cz

Sdílejte nás