Makedonie

  • Věž - Pevnost Samuils - Ohrid - Makedonie

  • Socha Alexandra Velikého - Skopje - Makedonie

  • Výhled na město Ohrid - Pevnost Samuils - Ohrid - Makedonie

  • Hradby - Pevnost Samuils - Ohrid - Makedonie

  • Antické divadlo - Ohrid - Makedonie

Lokality

Sdílejte nás