Trojlodní chrám

ID:7862 Zobrazeno:8842x

Půdorys trojlodního hlavního chrámu (délka 36 m; šířka 29 m) má podobu latinského kříže s nepatrné rozvinutým transeptem. Vstup vede do úzkých bočních lodí, jelikož přímý vstup do hlavní lodi nebyl kvůli umístění milostné kaple na západní straně možný. Užší zavěšené travé nese varhanní kruchtu, následují dvě pole s valenou klenbou a výsečemi, které dělí pás nad zdvojeným pilířem. Cela pilířů zdobí korintské pilastry, které nesou kladí zakončené konzolovou římsou. Na východní a západní straně je hlavní loď propojena žlábkovanými korintskými pilastry a žlábkovanými pásy v jednotný prostorový celek, který spočívá sám v sobě. Travé bočních lodí doprovázející jak hlavní loď, tak i zavěšené travé se rozevírají arkádami směrem k hlavní lodi.

Další virtuální prohlídky v okolí

Česká republika Mapa světa Letecké záběry Street View
Restaurace Ubytování Hrady Výlety Kultura a zábava Firmy a instituce

Sdílejte nás