Český Krumlov

  • Kájovská - Český Krumlov

  • Hlediště - Otáčivé hlediště Český Krumlov - Český Krumlov

  • Restaurace - Restaurace Krumlovský Mlýn - Český Krumlov

  • Exteriér - Krčma U Kata - Český Krumlov

  • Zadní pohled - Otáčivé hlediště Český Krumlov - Český Krumlov

Region: Jižní Čechy

Český Krumlov se svou památkou rezervací s dochovaným souborem gotických, renesančních a barokních památek k nejvýznamnější jihočeské památkové rezervaci. Svou historickou hodnotu dokázal potvrdit i zápisem do seznamu světových památek UNESCO. První zmínky o hradu Vítkovců jsou z roku 1253. Město však bylo založeno na pravobřežním ostrohu, který obtéká řeka Vltava roku 1274. Město zažilo svůj rozkvět až ve 14. století. Bylo dobudováno městské opevnění a hrad rozšířen. U hradeb byly založeny kláštery minoritů a klarisek , jenž se staly základem Nového města s nejvýznamnější stavbou tohoto období kostelem sv. Víta. V období renesance byly měšťanské domy nově zaklenuty, fasády opatřeny atikami a vyzdobeny sgrafity. Nejpůsobivější však byla přeměna hradu na velkolepý renesanční zámek. Město si zachovalo unikátní středověký a renesanční urbanismus a díky tomu patří mezi nejkrásnější města u nás.

Virtuální prohlídky

Sdílejte nás